Profilaktyka ma moc

Akcja profilaktyczna „PROFILAKTYKA MA MOC”

Celem projektu było wyrabianie w społeczeństwie nawyków dbania o zdrowie i przeciwdziałania chorobom cywilizacyjnym poprzez regularne badania profilaktyczne.

Projekt kierowany był do rodzin i służyć miał wczesnej wykrywalności chorób cywilizacyjnych, w tym również chorób  nowotworowych.

W ramach projektu:

  • zorganizowane były seminaria i warsztaty edukacyjne dotyczące profilaktyki prowadzone przez lekarzy,
  • rozdawane były vouchery na darmowe badania
  • zrealizowano 1100 bezpłatne badania dla dzieci i dla mam