Akcja co mówi Twoja krew?

AKCJA „CO MÓWI TWOJA KREW?”

Celem akcji były działania w zakresie profilaktyki, przeciwdziałania i szybkiego wykrywania chorób krwi. Podczas akcji zrealizowane zostały badania w zakresie morfologii krwi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzebę przebadania krwi u dzieci. Dodatkowo uczestnicy otrzymali materiały merytoryczne z zakresu interpretacji wyników morfologii krwi – broszurę informacyjno-edukacyjną „CO MÓWI TWOJA KREW? Podczas wydarzenia konsultacji udzielał lekarz medycyny.