Charakterystyka działań Fundacji BIEGNIEMY Z MAJĄ

FUNDACJA REALIZUJE SWOJE CELE POPRZEZ:

 • Działania na rzecz chorych, w szczególności dzieci, które dotknięte są chorobą nowotworową;
 • Propagowanie profilaktyki prozdrowotnej , w szczególności poprzez organizację eventów, warsztatów, prelekcji, badań itp.
 • Organizowanie imprez sportowych np. biegów, których celem jest wsparcie chorych, w szczególności dzieci leczących się onkologicznie;
 • Promowanie zdrowego stylu życia;
 • Działalność charytatywna;
 • Zbiórki finansowe;
 • Finansowe, rzeczowe, informacyjne wspieranie rodzin w trudnej sytuacji życiowej szczególnie w zakresie zdrowia.

Fundacja Biegniemy z Mają została sformalizowana 12.03.2020.
Wcześniej działania organizowane były przez nieformalna grupę Biegniemy z Mają

W LATACH 2014-2022 ZORGANIZOWANE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

BIEGI CHARYTATYWNE

 • Biegi charytatywne organizowane są rokrocznie w Bielsku – Białej w Wapienicy. Każdorazowo celem Biegu jest okazanie wsparcia oraz zbiórka pieniężna na rzecz dzieci z chorobą nowotworową z naszego regionu.
 • Pierwszy Bieg odbył się 11.2014.
 • Od tego czasu odbyło się 9 biegów charytatywnych, organizowanych co roku, jesienną porą, aby wspomagać dzieci dotknięte chorobą onkologiczną. Od początku Bieg przebiega tą samą trasą, która wśród biegaczy zyskała już swoją nieformalną nazwę: Pętelka Mai.
 • Biegi gromadzą setki ludzi, każdorazowo od 1200 – 2000 osób.
 • Całość środków zbieranych podczas biegu przekazywana była na leczenie dziecka, dla którego organizowany był bieg.
 • Przeprowadzając 9 biegów udało się zebrać kwotę: 350 tyś PLN, która w całości została przekazana przez na leczenie podopiecznych. Środki zostały przekazane na konta dzieci w Fundacji Iskierka.
 • Pomogliśmy 13-ce dzieci : Mai, Klaudii, Hani, Alanowi, dwóm Zuziom, dwóm Wojtusiom, Milence, dwóm Wiktoriom, Oli i Martynie

KONTAKT

AKCJE PROFILAKTYCZNE

 • Akcja profilaktyczna „ZDROWA MAMA, ZDOWE DZIECKO”
 • Akcja profilaktyczna „PROFILAKTYKA MA MOC”
 • Akcja profilaktyczna „DBAM O DZIECKO”
 • Akcja informacyjna „DBAM O SIEBIE – A TY ZA JAKI JESTEŚ?”
 • AKCJA „CO MÓWI TWOJA KREW?”